Muhammad Athoullah Hanif

Oleh : Abu Abdillah as-Surianji

Ijazah Athaullah Hanif

Muhammad Athoullah Hanif [1] bin Mayan Shadruddin Husein al-Fujiyani, Abu Ath-Thayyib (w. 1987 M), Penulis at-Ta’liqah as-Salafiyah ala Sunan an-Nasai. Guru kami al-Muhadits Ashim bin Abdullah al-Quryuthi hafizahullahu dalam ijazahnya kepadaku menjuluki gurunya itu dengan, “al-Hafizh al-Zahid”. Gelar al-Hafizh diantara ulama India biasanya diperuntukan bagi mereka dengan banyaknya hapalan atau tingginya keilmuwan. Dalam muqadimah at-Ta’liqah as-Salafiyah, guru kami al-Quryuthi menggelarinya, “Nashir as-Sunnah, al-Muhadits, al-Faqih, al-Zahid, al-Wara’, al-Qudwah, al-Imam, al-Allamah Abu Thayyib…”. Gelar Nashir as-Sunnah memang pantas bagi beliau melihat kegigihan dakwah beliau menyeru kepada sunnah di India dan sekitarnya. Beliau telah mendirikan perkumpulan, penerbitan, markaz, mengajar dan menulis untuk itu semua, rahimahullahu Ta’ala.

Syaikh al-Fujiyani meriwayatkan dengan bacaan dan ijazah dari sejumlah ulama diantaranya,

Pertama, Muhammad Abd at-Tawab bin al-Allamah Qamaruddin al-Multani (w. 1366 H), berkata al-Allamah Abu ath-Thayyib, “Dan aku meriwayatkan dengan ijazah semua kitab hadits dan ilmunya dari Syaikh al-Allamah Muhammad Abd at-Tawab al-Multani”.[2] Beliau meriwayatkan dengan qira’at, sama’ dan ijazah dari Sayyid Nadzir Husein dan ijazah dari Muhammad Raghib Thabakh al-Halabi. Juga menurut nash ijazah kepada Syaikh Sulaiman ash-Shani’, beliau diijazahi pula oleh Syaikh Abdurrahman al-Bana as-Sa’ati. [3]

Kedua, Abdul Jabbar al-Jaifuri, berkata al-Allamah Abu ath-Thayyib, “Sungguh aku telah qira’at, Sama’ dan ijazah untuk shihah as-sittah disertai Tafsir al-Jalalain dari Syaikhana dan Maulana Abu Muhammad Abdul Jabar al-Jaifuri, beliau ini meriwayatkannya dari dua syaikh jalil yaitu Syaikh Abdul Wahab al-Multani dan Syaikh Muhammad Abdurrahman al-Mubarakfuri”. [4]

Ketiga, Muhammad al-Jundalwi, berkata al-Allamah Abu ath-Thayyib, “Dan memberi ijazah kepada saya untuk Shihah as-Sittah dan Muwatho Imam Malik Syaikhana al-Hafizh Muhammad al-Jundalwi yang meriwayatkan dari Hafizh al-Hadits Maulana al-Hafizh Abdul Manan al-Wajir Aabadi”.

Keempat, Abu Sa’id Syarafuddin, belajar kepadanya Muwatho Imam Malik, beliau meriwayatkannya dari Syamsyul Haq al-Adzim Aabadi, pensyarh Abu Dawud.

Kelima, Abdurrahman bin Syaikh Faidhullah, membaca kepadanya al-Misykat.

Keenam, Abdul Karim Bahawajayani, membaca kepadanya Bulughul Marom dan lainnya.

Tersambung kepadanya dan meriwayatkan bagi kitab-kitabnya, melalui guru-guru kami seperti:

  1. Al-Muhadits Prof. Dr. Ashim al-Quryuthi hafizahullahu, beliau penulis biografinya,
  2. Al-Musnid Ali bin Hasan as-Sharfi hafizahullahu,
  3. Al-Allamah Dr. Muhammad Syakur al-Mayadani rahimahullahu.

Catatan Kaki :

  1. Lihat pada at-Ta’liqah as-Salafiyah ala Sunan an-Nasai (1/15-30) dan Ithaf an-Nabih, nash ijazah beliau kepada murid-muridnya, dan nash ijazah murid-muridnya kepada kami. Sumber : Sanad Ijazah 100 Ulama Pengikut Atsar Jilid 1 hal. 38-39.
  2. Ithaf an-Nabih hal. 50, at-Ta’liqah as-Salafiyah (1/16)
  3. Ats-Tsamr al-Yani’ hal. 122
  4. Ithaf an-Nabih hal. 49-50.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *